DP-10132229361.JPEG

Algemene Voorwaarden


 
1. Gebruik van het platform
1.1 Dit platform ("platform") is beschikbaar voor alle gebruikers ("Gebruiker") of ("u"), overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Wanneer u een reservering plaatst op ons platform of op een andere manier van het Platform gebruik maakt, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.

1.2 Dit platform wordt geëxploiteerd door atatours BV, in Nederland opgenomen en geregistreerd onder KvK met geregistreerd adres Beijerlandselaan 73 te 3000 Rotterdam, (hierna "atatours.nl", "wij", "ons" of "onze" genoemd). 
 
1.3 De Gebruiker erkent meerderjarig te zijn, de vereiste wettelijke capaciteit te hebben om beslissingen te nemen en zichzelf door middel van een overeenkomst te kunnen binden en gebruik te kunnen maken van het Platform in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, die volledig begrepen en erkend zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beschermen van eventuele wachtwoorden die door atatours.nl worden geleverd om toegang te nemen tot het Platform en hij/zij garandeert dat geen onbevoegde derde toegang tot deze wachtwoorden zal krijgen. De Gebruiker verklaart dat alle informatie die door hem/haar wordt geleverd om toegang te kunnen nemen tot het Platform, voor en tijdens gebruik, juist, volledig en accuraat is. De Gebruiker garandeert ook dat hij/zij deze informatie geüpdatet houdt.

1.4 Dit Platform is enkel en uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker. Het is verboden om het op enige manier aan te passen, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, distribueren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden of gelijkwaardige toepassingen.

1.5 De Gebruiker gaat ermee akkoord dit Platform niet te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden. De Gebruiker accepteert in het bijzonder dat de diensten die via dit Platform worden gekocht voor eigen gebruik of consumptie zijn bedoeld, of zijn bedoeld voor gebruik en consumptie van de persoon/personen in wiens naam de Gebruiker wettelijk bevoegd is om op te treden. De Gebruiker mag de diensten die via dit Platform zijn gekocht niet doorverkopen aan derden. atatours.nl behoudt zich het recht voor om toegang tot het Platform op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen.

2. Hoe het platform werkt
2.1 Door middel van dit Platform biedt atatours.nl zoek- en vergelijkingsdiensten aan van reisdiensten die door reisaanbieders worden aangeboden. Ook biedt atatours.nl bemiddelingsdiensten aan waarmee Gebruikers de reisdiensten kunnen aanschaffen in overeenstemming met hun voorkeuren en keuzes. Een aankoop via dit Platform betekent dat u een order plaatst bij atatours.nl om diensten van derden voor u aan te schaffen. Dit impliceert een betalingsverplichting. Wanneer u reisdiensten aanschaft via dit Platform, gaat u twee overeenkomsten aan: (a) een overeenkomst tussen u en de reisaanbieder(s) met betrekking tot het verstrekken van de vereiste reisdienst(en) en (b) een overeenkomst tussen u en atatours.nl met betrekking tot het verstrekken van een bemiddelingsdienst. atatours.nl handelt als een tussenpersoon voor u, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, en gaat geen enkele contractuele relatie met u en/of de reisaanbieder aan met betrekking tot de diensten die u op dit Platform aanschaft.

Zie de relevante sectie/bijlage hieronder voor meer informatie over jouw specifieke reiscontract.

2.2 De term 'Reisleverancier' omvat naar gelang onder meer luchtvaartmaatschappijen, touroperators, aanbieders van pakketreizen, hotels, hotelketens en hotelaggregators of andere accommodatieaanbieders, verzekeringsaanbieders, spoor- en autoverhuurbedrijven.

2.3 atatours.nl zal u bijstaan om reisdiensten aan te schaffen, om u bemiddelingsdiensten aan te bieden en zodoende namens u te handelen met de reisaanbieder(s). Het is belangrijk om op te merken dat uw reisdienst(en) onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van iedere individuele reisaanbieder. We raden u aan om de algemene voorwaarden van iedere reisaanbieder zorgvuldig te controleren en door te lezen voordat u producten en/of diensten aanschaft. Dit geldt vooral voor de algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringskosten. atatours.nl heeft de algemene voorwaarden van de meest gebruikte reisaanbieders voor u verzameld en kan u deze bij vraag bezorgen, of ga naar de desbetreffende website om de algemene voorwaarden te raadplegen.

2.4 Door deze Website te gebruiken om producten en/of diensten te boeken, machtig je ons om op te treden als jouw vertegenwoordiger tijdens het proces van vergelijking tussen Reisleveranciers en het boeken van producten en/of diensten van de geselecteerde Reisleverancier en om de betaling voor dergelijke producten of diensten uit jouw naam en namens jou te verrichten, zoals vereist. Je contract voor deze tussendienst zal tussen jou en onze relevante dochteronderneming (beschreven in paragraaf 1) zijn en verschilt van je contract met de Reisleverancier (waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.1). Daarom kunnen we soms servicekosten in rekening brengen, afhankelijk van het product dat je boekt. Je wordt van eventuele bijkomende kosten op de hoogte gebracht voordat je je boeking bevestigt. Wanneer je ons de gegevens van je creditcard of betaalkaart verstrekt om je boeking te maken, machtig je ons om deze gegevens te gebruiken om de boeking namens jou te maken. Als je op deze manier betaalt, ontvang je een bevestigd ticket dat is uitgegeven door de Reisleverancier.

2.5 Aanvullend op het bovenstaande kan het Platform koppelingen of doorverwijzingen bevatten naar websites van derden waar gerelateerde producten en/of diensten worden aangeboden: reservering van hotelkamers, verhuur van appartementen aan toeristen, verhuur van auto's, vooraf samengestelde reispakketten, cruises, buskaartjes, enz. Deze koppelingen of doorverwijzingen kunnen verwijzen naar een volledig onafhankelijke website of naar een micro-website die technologisch wordt beheerd door atatours.nl. Dit is afhankelijk van de commerciële partnerschappen die op dat moment van kracht zijn. In beide gevallen zult u gebonden zijn door een directe overeenkomst met de reisaanbieder als u daar een product of dienst koopt, zonder bemiddeling door atatours.nl. Als gevolg daarvan moet u de algemene voorwaarden die door de reisaanbieder zijn opgelegd, accepteren en toepassen.

2.6 De totaalprijs van uw order met de juiste verdeling wordt weergegeven zodra het zoekproces, de prijsvergelijking en de selectie zijn voltooid en, in ieder geval, voordat u de reservering afrondt door te klikken op "ACCEPTEREN EN KOPEN". De prijzen die worden getoond zijn op basis van de dagelijks berekende tarieven die door reisaanbieders worden aangeboden en deze kunnen daarom van dag tot dag variëren. Evenzo kunnen de toepasselijke belastingen, zoals luchthavenbelastingen, op een dagelijkse basis fluctueren. Wanneer u een order plaatst, wordt de prijs voor de reisdienst op dat moment vastgesteld.

In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een fout in de prijs. Duidelijke prijsfouten zijn niet bindend. Een voor de hand liggende prijsfout is een fout met een duidelijke en merkbare fout, waarbij het duidelijk is dat geen redelijk persoon de prijs als normaal zou beschouwen. In deze omstandigheden behouden we ons het recht voor om de boeking te annuleren zonder boete en het bedrag terug te betalen. We kunnen je de mogelijkheid bieden om de boeking tegen de juiste prijs te houden en het prijsverschil te betalen.

2.7 Wanneer u uw aankooporder hebt voltooid door te klikken op "ACCEPTEREN EN KOPEN", ontvangt u een bevestiging per e-mail met een samenvatting van alle details van uw order. Dit dient als bevestiging voor u dat uw order juist is ingevoerd in de systemen van uw reisaanbieder(s) en dat uw betaling wordt verwerkt. Onze verplichting om uw order te verwerken, is afhankelijk van de volledige ontvangst van uw betaling. U zult een tweede e-mail ontvangen met de bevestiging dat uw aankoop van de reisdienst juist is verwerkt en dat uw betaling volledig is ontvangen. De e-mail zal ook het nummer van uw e-ticket bevatten. Als uw order om welke reden dan ook, buiten de macht van atatours.nl, gedeeltelijk of volledig niet kan worden verwerkt, dan zullen wij onmiddellijk contact met u opnemen. MERK OP DAT ALS U EEN ORDER PLAATST VOOR EEN BUDGETVLUCHT, U SLECHTS ÉÉN E-MAIL ONTVANGT DAT ZOWEL DE BEVESTIGING VAN DE ORDER ALS HET NUMMER VAN UW E-TICKET BEVAT. GA IN IEDER GEVAL NIET NAAR DE LUCHTHAVEN ALS U GEEN E-TICKETNUMMER HEBT ONTVANGEN VOOR ALLE VLUCHTEN WAAR U EEN ORDER VOOR HEBT GEPLAATST.

2.8 We behouden ons het recht voor om uw order te annuleren in het geval dat we redelijkerwijs kunnen geloven dat deze frauduleus is. D.w.z., onder andere, dat de betaalmethode niet rechtsgeldig is en/of dat u niet de wettelijke eigenaar bent van een dergelijke betaalmethode. Onder deze omstandigheden proberen we contact met u op te nemen via het e-mailadres dat u tijdens het reserveringsproces hebt opgegeven of via uw bank. Als we geen contact kunnen opnemen met u of met uw bank, dan wordt uw order om veiligheidsredenen automatisch geannuleerd.

2.9 In overeenstemming met de EU-richtlijn voor eCommerce en hun lokale omzettingen, indien van toepassing, informeren wij u dat de bevestigingsmail van de order het bewijs vormt van uw contractuele relatie met atatours.nl. Dit document wordt opgeslagen in de boekhouding van atatours.nl en kan op elk moment, op verzoek, door u worden ingezien.

2.10 In verband met bepaalde opties of speciale verzoeken met betrekking tot de verstrekking van reisdiensten (bijv. specifieke maaltijd aan boord, voorzieningen voor gehandicapten, kinderstoeltjes enz.), moet u er rekening mee houden dat atatours.nl uw verzoeken en voorkeuren overdraagt aan de reisaanbieder(s). We moeten daarna wachten op de bevestiging van deze reisaanbieder(s). Daarom willen we u nadrukkelijk informeren dat het verzoek om een bepaalde of speciale optie een vertraging in de bevestiging van uw aankoop kan veroorzaken. Tijdens deze vertraging kunnen we niet garanderen dat de dienst, waar u een order voor hebt geplaatst, beschikbaar blijft of dat de prijs hetzelfde blijft als die prijs die werd getoond op het moment dat uw order werd geplaatst.
 
3. Aankoopvoorwaarden
3.1 Annuleringen en wijzigingen
3.1.1 De mogelijkheid om een reisproduct of -dienst die via dit Platform is gekocht te annuleren of te wijzigen, evenals de manier om dit te doen, is afhankelijk van de algemene voorwaarden van uw reisaanbieder(s). De mogelijkheid is meestal afhankelijk van het soort tarief dat u hebt gekozen (d.w.z. dat bij budgettarieven meestal geen wijzigingen of annuleringen worden toegestaan). atatours.nl kan u helpen om te weten te komen of uw tarief het maken van wijzigingen of annuleringen toestaat. atatours.nl kan ook, als u dat wenst, uw verzoek met uw reisaanbieder(s) regelen door een servicetoeslag van tot VIJFTIG EURO (€ 50) per persoon en geannuleerde/gewijzigde route in rekening te brengen. Vluchten met het label "Gratis omboeken" zijn vrijgesteld van deze kosten. Merk op dat onze servicekosten voor het regelen van annuleringen en/of wijzigingen niet de bedragen omvatten die uiteindelijk door uw reisaanbieder(s), volgens hun algemene voorwaarden, in rekening worden gebracht. Als u bij atatours.nl een order wilt plaatsen voor een annulering of wijziging, bel dan met onze klantenservice. Deze verzoeken kunnen niet via e-mail worden verwerkt.

3.1.2 Volgens artikel 103.a) van het Koninklijk Besluit 1/2007, van 16 november, waarop de algemene wet betreffende de rechten van consumenten en gebruikers is goedgekeurd, informeren wij u dat WANNEER UW AANKOOP IS BEVESTIGD, DE BEMIDDELINGSDIENST DIE DOOR ATATOURS.NL WERD GELEVERD ALS VOLLEDIG UITGEVOERD WORDT BESCHOUWD. U HEBT DAAROM GEEN RECHT OM NOG LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN UW HERROEPINGSRECHT.
 
3.2 Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.2.1 U ziet de totale prijs van uw bestelling met de bijbehorende verdeling, wanneer u de reisdiensten die u wilt bestellen, hebt geselecteerd. Op dit moment bent u nog niet gebonden aan een contract of betalingsverplichting. Deze totale prijs omvat de prijs van alle geselecteerde reisdiensten, waaronder optionele diensten, en de servicekosten van atatours.nl. Merk op dat eventuele servicekosten van atatours.nl niet worden terugbetaald. Dit komt doordat soms servicekosten in rekening kunnen worden gebracht voor de bemiddelingsdiensten die atatours.nl aanbiedt. Deze zijn voltooid wanneer de reservering aan u is bevestigd.

3.2.2 De servicekosten van atatours.nl variëren afhankelijk van de producten of diensten die in uw order zijn inbegrepen, het kanaal dat is gebruikt en andere factoren. Als uw order niet kan worden verwerkt omdat u een ongeldige creditcard of betaalpas gebruikt, kan atatours.nl u aanvullende servicekosten in rekening brengen en u instructies geven om de betaling van uw order in orde te maken. Wanneer de volledige betaling door u is voldaan, worden de extra servicekosten terugbetaald door deze af te trekken van de totale prijs van uw order. U zult geen van de bestelde diensten ontvangen totdat de volledige betaling door ons is ontvangen. Merk op dat de prijs van de diensten kan veranderen tussen het moment dat u uw aankoop hebt voltooid door op "ACCEPTEREN EN KOPEN" te klikken en het moment waarop uw volledige betaling is ontvangen. Dit komt simpelweg door de tijd die is verstreken. In een dergelijk geval moet u de prijs van de reisdienst(en) accepteren die van toepassing is op het moment dat de volledige betaling is ontvangen, zodat uw order wordt verwerkt. Als er zich een probleem voordoet met betrekking tot uw betaling, dan nemen we contact met u op binnen achtenveertig (48) uur vanaf uw moment van bestelling (of binnen vierentwintig (24) uur als u binnen achtenveertig (48) uur reist) en geven we u de instructies om uw betaling in orde te maken.

3.2.3 Als uw order één of meerdere vluchten omvat, wees u zich er dan van bewust dat sommige luchtvaartmaatschappijen u rechtstreeks kosten in rekening zullen brengen. Dus de betaling aan de luchtvaartmaatschappij(en) en de betaling aan atatours.nl kunnen als afzonderlijke transacties op uw bankrekening verschijnen.

3.2.4 U kunt alleen de betaalmethoden gebruiken die zijn aangegeven op het Platform. atatours.nl accepteert geen andere betaalmethoden.

3.2.5 Alle prijzen die op ons Platform aan u worden getoond, zijn inclusief btw (indien van toepassing). Merk op dat er specifieke btw-regels van toepassing zijn bij het verstrekken van reisdiensten, dit is ook het geval bij de bemiddeling voor zulke diensten. Dit betekent dat de hoeveelheid btw die in de prijs van de reisdiensten wordt inbegrepen, net als de btw in de bemiddelingskosten (indien van toepassing), afhankelijk is van de bestemming van uw reis en van het type klant dat u bent, particulier of een klant met een btw-nummer. Zie ook clausule [3.2.9].

3.2.6 Om veiligheidsredenen wordt u elke keer wanneer u een order plaatst, gevraagd om uw creditcard- of betaalpasinformatie in te voeren nadat u naar onze betalingsprovider wordt geleid. Deze informatie wordt dus niet bewaard in onze systemen, maar bij onze betalingsfacilitator en niet voor andere doeleinden dan het verwerken van uw betaling en, indien nodig, voor het verwerken van claims voor terugbetaling van niet-terugbetaalde kosten, zoals uiteengezet in punt 3.3. 

3.2.7 In bepaalde gevallen, afhankelijk van voorgaand contact met de klantenservice, is het voor u mogelijk om via een overboeking te betalen. In deze gevallen moet er een verschil zijn van minstens zes (6) werkdagen tussen de datum van uw order en de vertrekdatum op het ticket. atatours.nl brengt u het totale bedrag van uw order in één keer in rekening als u ervoor kiest om een overboeking als betaalmethode te gebruiken. U moet ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is op uw rekening om de betaling te voldoen. Als de betaling wordt geretourneerd omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn, of voor ieder andere reden, dan zal atatours.nl u extra servicekosten in rekening brengen. atatours.nl zal u ook onmiddellijk instructies geven om de betaling te kunnen voldoen.
 
3.3 Terugbetalingen
3.3.1 Terugbetalingen zijn afhankelijk van het beleid van de reisaanbieder(s), naargelang het geval. Als u in aanmerking komt, volgens een dergelijk beleid, voor een terugbetaling, dan moet u weten dat uw terugbetaling wordt verwerkt met behulp van dezelfde betaalmethode die is gebruikt om uw order te betalen. Merk op dat DE LUCHTVAARTTARIEVEN UIT VERSCHILLENDE ONDERDELEN BESTAAN EN DAT DEZE NIET ALLEMAAL IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN TERUGBETALING. DUS ZELFS ALS U IN AANMERKING KOMT VOOR EEN TERUGBETALING VOLGENS HET BELEID VAN UW REISAANBIEDER(S), DAN KAN HET ZO ZIJN DAT HET TERUGBETAALDE BEDRAG NIET PRECIES HETZELFDE IS ALS DE TOTALE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR UW RESERVERING.

3.3.2 Als u een order hebt geplaatst voor een vlucht waarbij geen terugbetaling wordt gegeven en die u niet kunt wijzigen en u niet in staat bent om van deze vlucht gebruik te maken, dan moet u weten dat u toch een terugbetaling kunt claimen voor bepaalde luchthavenbelastingen die zijn inbegrepen in de luchtvaarttarieven. Als u de terugbetaling van de luchthavenbelastingen via atatours.nl wilt aanvragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Met dit verzoek machtigt u atatours.nl om alle nodige handelingen namens u uit te voeren om te worden terugbetaald. Merk op dat de deadline voor het aanvragen van de terugbetaling van deze luchthavenbelastingen twaalf (12) maanden is vanaf de aankoopdatum van de tickets of zes (6) maanden vanaf de vluchtdatum, als dit later is. Voor deze dienst brengt atatours.nl u extra servicekosten in rekening van tot ZESTIG EURO (€ 60) per persoon. Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat wordt terugbetaald.
 
3.4 Paspoort, visums en gezondheidsvereisten
3.4.1 Het is belangrijk dat u paspoort- en visumvereisten van tevoren nauwkeurig controleert bij de relevante ambassade. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om in bezit te zijn van een geldig paspoort en, indien nodig, een visum. atatours.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden als u niet in bezit bent van de juiste reisdocumenten of toegangsrechten.

3.4.2 Elke reisbestemming heeft eigen vereisten met betrekking tot invoerformaliteiten, vaccinaties, enz. Deze kunnen variëren afhankelijk van de nationaliteit van de passagier. We raden u aan om kennis te nemen van deze informatie voordat u uw reis plant. atatours.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten die voortkomen uit het niet naleven van deze officiële vereisten door klanten. Sommige rechtsgebieden eisen geboorteaktes voor alle minderjarigen die reizen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze informatie te verzamelen.
 
3.5 Elektronische tickets (e-tickets)
3.5.1 Alle tickets die via dit Platform worden besteld zijn e-tickets. Het e-ticketsysteem is een papierloze methode om vliegtickets te kopen. Wanneer u uw order hebt geplaatst zal atatours.nl u een bevestigingsmail sturen met de reserveringsnummers van uw vlucht(en). Merk op dat u GEEN PAPIEREN TICKET ZULT ONTVANGEN OM TE TONEN OP DE LUCHTHAVEN.

3.5.2 Wat dit betreft, willen we u laten weten dat elke luchtvaartmaatschappij zijn eigen regels en procedures heeft met betrekking tot het uitgeven van het e-ticket. We raden u aan om deze voorschriften te raadplegen voordat u naar de luchthaven vertrekt. IN IEDER GEVAL RADEN WE U AAN OM ALTIJD EEN AFGEDRUKTE KOPIE VAN UW BEVESTIGINGSMAIL BIJ U TE HEBBEN. DE RESERVERINGSNUMMERS VAN UW VLUCHT(EN) MOETEN HIEROP DUIDELIJK ZICHTBAAR ZIJN, AL VRAGEN NIET ALLE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN OM HET TE ZIEN. Sommige budgetluchtvaartmaatschappijen brengen extra kosten in rekening als u uw instapkaart niet afdrukt en toont op de luchthaven. atatours.nl raadt u aan om alle voorschriften in de bevestigingsmail voor de reservering nauwkeurig te lezen. U moet misschien opnieuw inchecken en uw instapkaart opnieuw afdrukken als uw vlucht of passagiersgegevens veranderen.

3.5.3 atatours.nl gaat ervan uit dat de informatie die u hebt opgegeven juist en accuraat is. Daarom kan atatours.nl niet aansprakelijk worden gesteld als uw e-ticket niet aankomt in uw postvak vanwege een onjuist opgegeven e-mailadres of omdat de e-mail in uw spamfolder terecht is gekomen. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u uw e-mailadres of telefoonnummer wijzigt. U moet ook controleren of de naam die op uw paspoort staat overeenkomt met de naam op uw ticket en/of reserveringsbevestiging.

3.5.4 In uitzonderlijke omstandigheden is atatours.nl misschien, vanwege de aard van de vliegtickets, niet in staat om uw order met de luchtvaartmaatschappij te regelen. Als dit gebeurt, dan proberen we u binnen achtenveertig (48) uur op de hoogte te stellen en u een terugbetaling te geven of een alternatieve vlucht aan te bieden.
 
3.6 Reisverzekering
atatours.nl raadt u aan om een reisverzekering af te sluiten voor uw reis. Als u besluit een reisverzekeringspolis af te sluiten via het Platform van atatours.nl, dan sluit u twee afzonderlijke overeenkomsten af (a) een overeenkomst tussen u en de verzekeraar met betrekking tot de levering van de reisverzekering, overeenkomstig de algemene voorwaarden die in de verzekeringspolis worden genoemd en (b) een overeenkomst tussen u en atatours.nl met betrekking tot de bemiddelingsdienst over de levering van de reisverzekering door de verzekeraar. atatours.nl brengt u de verzekeringspremie plus de geldende belastingen voor de verzekeringspremie (indien van toepassing) in rekening namens de verzekeraar en brengt ook kosten in rekening voor de bemiddelingsdienst. In ieder geval hebt u toegang tot de verzekeringspolis voordat u gebonden bent aan een contract of betalingsverplichting. We raden u aan om de algemene voorwaarden van uw verzekeringspolis zorgvuldig te lezen.
 
4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
4.1 Alle inhoud van dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot, handelsmerken, teksten, grafische afbeeldingen, logo's, toetspictogrammen, afbeeldingen, audiobestanden en software) is eigendom van atatours.nl of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsrechten. De samenstelling (opgevat als de verzameling, opstelling en assemblage) van alle inhoud van het Platform van atatours.nl is het exclusieve eigendom van atatours.nl en wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele wetten. Alle software die op het Platform van atatours.nl wordt gebruikt of die eigendom is van zijn softwareleveranciers, wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele wetten.

4.2 Ieder ander gebruik van de inhoud op dit Platform is ten strengste verboden. Dit geldt onder andere voor de volledige of gedeeltelijke reproductie, aanpassing, verspreiding, overdracht, latere publicatie, tentoonstelling en/of afbeelding van de inhoud. Het gebruik van de afbeeldingen die zich op dit Platform bevinden buiten dit Platform is in het bijzonder ten strengste verboden zonder de expliciete toestemming van atatours.nl en/of zijn leveranciers.

4.3 atatours.nl en andere namen van producten, diensten, grafische afbeeldingen en logo's van atatours.nl zijn internationaal geregistreerde handelsmerken. De namen van andere producten, diensten en ondernemingen die in dit document worden genoemd, kunnen geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
 
5. Andere geldende algemene voorwaarden
5.1 Passagiersrechten op grond van (EG-)verordening 261/2004.
Als u de EU in- of uitreist, of als u met een Europese luchtvaartmaatschappij reist, dan hebt u rechten die u kunt opeisen bij de relevante luchtvaartmaatschappij in het geval dat uw vlucht wordt geannuleerd, vertraagd of als u niet aan boord mag gaan. Raadpleeg (EG-)verordening 261/2004 of neem contact op met onze klantenservice.
 
5.2 Vragen en klachten over uw order.
Neem voor uw vertrek contact op met onze klantenservice als u eventuele vragen of klachten hebt met betrekking tot uw reservering. Als u klachten hebt met betrekking tot een reisaanbieder, zorg er dan voor dat u de klachtenprocedure formeel opstart voordat u terugkeert.
 
5.5 Wijziging van de algemene voorwaarden.
atatours.nl kan deze algemene voorwaarden op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving, aanpassen of bijwerken. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden wordt getoond op het Platform wanneer de wijzigingen in werking treden. Raadpleeg de meest recente algemene voorwaarden elke keer wanneer u een reservering plaatst via dit Platform.
 
6. Geldende wetgeving
Deze algemene voorwaarden worden samengesteld en beheerst door het recht van Nederland. De Europese Gemeenschap biedt een platform voor onlinebeslechting van geschillen aan. U kunt dit hier vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
7. Bijlage 1 SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR VLUCHTEN
Merk op dat de vervoersovereenkomst wordt opgesteld tussen u en de luchtvaartmaatschappij en dat deze onderhevig is aan de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. atatours.nl handelt enkel als tussenpersoon bij de aankoop van uw vliegticket.

Het is BELANGRIJK dat u de algemene voorwaarden van uw luchtvaartmaatschappij controleert. Het kan namelijk zo zijn dat uw gekozen luchtvaarttarief niet gewijzigd of terugbetaald kan worden. Bovendien kunnen luchtvaartmaatschappijen aanvullende diensten van de luchtvervoersdienst in rekening brengen, zoals ingecheckte bagage, inchecken op de luchthaven, voorkeursplaatsen, entertainment tijdens de vlucht, eten, drinken en snacks enz. Eventuele kosten voor deze extra diensten zijn niet inbegrepen in de prijs van uw vliegticket, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld en alle kosten moeten rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij worden betaald. Merk op dat, als uw vlucht meer dan één route omvat, elke vlucht onderhevig kan zijn aan verschillende regels (d.w.z. voor hoeveelheid toegestane bagage, visumvereisten, enz.). Dit kan zelfs gebeuren wanneer de routes worden gevlogen door dezelfde luchtvaartmaatschappij maar de ene route internationaal en de andere binnenlands is.

Het is extra BELANGRIJK dat u het volgende controleert:

- Minimale inchecktijden voor uw vlucht. De aanbevolen minimale inchecktijd voor internationale vluchten is 120 minuten voor vertrek. Voor binnenlandse vluchten is dit 90 minuten voor vertrek. Sommige luchthavens en/of luchtvaartmaatschappijen hebben desalniettemin mogelijk een langere tijd nodig.

- In het geval dat u een retourticket hebt, of de luchtvaartmaatschappij u vraagt om de reservering van uw retourvlucht minstens 72 uur voor vertrek opnieuw te bevestigen. Als u uw retourvlucht niet rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij bevestigt, dan kan deze vlucht worden geannuleerd.

- In het bijzonder als u first class reist, of er speciale verzoeken mogelijk zijn met betrekking tot uw stoel.

- In het bijzonder als u hebt gekozen voor een speciaal tarief of een betere prijs, of er tussenstops zijn in uw vlucht. Op sommige reisroutes is het tijdens de reis nodig om een overstap te maken naar een ander vliegtuig. Een vlucht die als "rechtstreeks" wordt beschreven, is een vlucht waarbij tijdens de reis niet van vliegtuig moet worden overgestapt. Toch kunnen er tussenstops zijn om bij te tanken of om passagiers af te zetten/op te halen. Nadere informatie over tussenstops wordt tijdens het reserveringsproces gegeven en wordt zowel op het Platform als op uw vluchtschema, dat we u toesturen wanneer u uw reservering plaatst, duidelijk aangegeven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de nodige visums, die u mogelijk nodig hebt vanwege een tussenstop, te regelen.

- Als een van de passagiers die deel uitmaakt van uw reservering zwanger is op de terugkeerdatum, wat is het beleid met betrekking tot zwangerschappen voor de specifieke luchtvaartmaatschappij. Ter referentie, luchtvaartmaatschappijen weigeren normaliter om vrouwen te vervoeren die minstens 28 weken zwanger zijn.

- Als een van de passagiers die deel uitmaakt van uw reservering een kind is, wat is hiervoor dan het beleid van de specifieke luchtvaartmaatschappij. Ter referentie, 
(i) kinderen moeten normaliter 6 weken of ouder zijn om te mogen vliegen. Zij moeten op de schoot van een volwassene of in een kinderstoel zitten. Kinderen van 2 jaar of ouder mogen op een normale stoel zitten; 
(ii) minderjarigen van 5 tot 12 jaar oud mogen normaliter niet alleen reizen, tenzij de luchtvaartmaatschappij speciale assistentie verleent. Dit is enkel voor passagiers van 12 tot 17 jaar oud, maar deze extra dienst moet apart worden betaald en aangevraagd voordat de reservering via onze reisagenten wordt bevestigd.

- Wijzigingen aan de voor- en/of achternaam van de passagier. Merk op dat als de gegevens op het ticket niet overeenkomen met uw identificatie, de luchtvaartmaatschappij kan weigeren om u aan boord te nemen. Om er helemaal zeker van te zijn dat u alle persoonlijke gegevens van de passagier(s) correct hebt doorgegeven tijdens het online reserveringsproces, raden wij u aan om het beleid hierover van de luchtvaartmaatschappij te controleren. Ter referentie moet u weten dat het maken van wijzigingen aan voor- en/of achternaam over het algemeen niet wordt toegestaan door luchtvaartmaatschappijen. Als dit gebeurt, dan moet u uw reservering annuleren en een nieuwe reservering plaatsen.
 
Combinaties met enkele reizen als retourvluchten
In sommige gevallen combineren we twee tarieven voor enkele vluchten bij verschillende of dezelfde luchtvaartmaatschappijen om speciale tarieven voor retourvluchten te leveren. Dit betekent dat u twee afzonderlijke reserveringen heeft (een voor uw uitgaande en de andere voor uw inkomende vlucht). Iedere reservering heeft eigen tariefregels. Als u een van de vluchten moet annuleren, dan is het mogelijk om de andere aan te houden. Eventuele annuleringen, schemawijzigingen of andere wijzigingen aan een van de vluchten, zal geen effect hebben op de andere vlucht en de tariefregels van de andere vlucht zullen nog steeds van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, als u een van de vluchten annuleert, dan is de andere luchtvaartmaatschappij niet verplicht om u terug te betalen voor het eerste gedeelte van de reis en/of u een vluchtschemawijziging aan te bieden. U kunt kosten maken voor een wijziging met betrekking tot de andere vlucht, als dit nodig is.
Vluchten met budgetluchtvaartmaatschappijen

Als u ervoor kiest om te vliegen met een budgetluchtvaartmaatschappij, controleer dan zorgvuldig welke regels er van toepassing zijn op uw vliegtickets. Dit geldt vooral voor bijkomende diensten die niet in de prijs van het vliegticket zijn inbegrepen. Houd ook in gedachten dat uw vlucht mogelijk vertrekt vanaf een kleinere, lokale en/of secundaire luchthaven. De luchthaven wordt altijd weergegeven voor het voltooien van de aankoop in het vluchtgegevens-gedeelte.